Hrvatska protiv poreza na dohodak od
plaća i mirovina

Pročitaj više o inicijativi

scroll down arrow

O inicijativi

Inicijativa „Tvoj rad, tvoj novac“ pokrenuta je s ciljem provođenja kampanje za ukidanje poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj. Inicijativu je pokrenula politička stranka mladih Generacija obnove, potaknuta izrazito lošom ekonomskom situacijom u Hrvatskoj zbog koje mladi ljudi masovno odlaze iz svoje zemlje. Jedno od temeljnih načela Generacije obnove glasi da je zadatak države uspostaviti okvir unutar kojeg bi privatno poduzetništvo moglo stvarati nove poslove i ostvariti punu zaposlenost kao preduvjeta nacionalne integracije i poboljšanja životnog standarda hrvatskih građana. Kako je porez na dohodak jedna od prepreka ka uspostavi takvog okvira, Generacija obnove je pokrenula ovu inicijativu i kampanju za ukidanje poreza na dohodak.

U svrhu provođenja kampanje izrađen je dokument pod nazivom „Zašto ukinuti porez na dohodak“, čiji je cilj obrazložiti argumente za ukidanje poreza na dohodak.

Dokument preuzmite klikom na ikonu:

Zašto ukinuti porez na dohodak - dokument

Što se oporezuje porezom na dohodak?

Porezom na dohodak oporezuju se primici ostvareni od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala, osiguranja i drugih primitaka. Prema tome, dohodak koji se oporezuje prema izvoru dohotka jest:

analytics-icon

Samostalne djelatnosti

analytics-icon

Imovinska prava

analytics-icon

Plaće i mirovine

analytics-icon

Dohodak od kapitala

Benefiti ukidanja poreza na dohodak

Veće plaće

Prva i glavna beneficija ukidanja poreza na dohodak bilo bi trenutno povećanje plaća u Hrvatskoj. Točnije, ne bi rasle samo plaće, već i svi ostali izvori dohotka: mirovine, dohoci od obrta i slobodnih zanimanja, iznajmljivanja i prodaje imovine, kamata, dividendi, dohoci po osnovi ugovora na djelo, autorskih ugovora te svih ostalih izvora dohotka navedenih u prvom poglavlju ovog dokumenta. Najveću će korist imati oni s plaćama iznad prosjeka i bez velikog osobnog odbitka. To su prvenstveno mladi i visoko obrazovani ljudi koji tek ulaze u radni odnos i zasnivaju vlastitu obitelj. Nažalost, upravo se oni najčešće odlučuju na odlazak iz Hrvatske, pa bi ukidanje poreza na dohodak kod tih ljudi bio vrlo značajan. Primjerice, za 25-godišnjeg visokoobrazovanog programera koji je nedavno završio fakultet i razmišlja o zasnivanju obitelji, ukidanje poreza na dohodak značilo bi 1.593,00 kuna više na raspolaganju mjesečno (na prosječnu programersku plaću od 8.560,00 kuna). Gotovo 1.600 kuna više mjesečno vrlo je značajno za mladog čovjeka, pogotovo kada se od njegove plaće oduzmu fiksni mjesečni troškovi režija, hrane te iznos najma stana ili rate kredita.

Rast poduzetništva

U svrhu njene revitalizacije, Hrvatskoj je nasušno potrebno jačanje privatnog poduzetništva, a smanjenje javne potrošnje i državne birokracije. Ukidanje poreza na dohodak bila bi mjera koja bi značajno utjecala na rast poduzetništva, kao i na poboljšanje poduzetničke klime u Hrvatskoj. Više novca za nova ulaganja i razvoj tehnologije, rast zaposleničkih plaća i mogućnost dodatnih zapošljavanja bile bi samo neke od posljedica ukidanja poreza na dohodak. Također, Hrvatska bi bila puno privlačnija za strane ulagače nego što je sada. Isto tako, ukidanje poreza na dohodak bi zasigurno ohrabrilo mnoge, naročito mlade, za ulazak u svijet poduzetništva.

Radikalna mjera kao pokretač promjena

Razlog zašto se naša inicijativa ne zalaže za smanjenje, racionalizaciju ili drugu vrstu rekonstrukcije poreza na dohodak, već baš za njegovo ukidanje jest stanje u hrvatskom društvu kojemu su nužno potrebne velike promjene. Najsposobniji i najvitalniji dio hrvatskog društva masovno napušta Hrvatsku i takva situacija zahtjeva radikalne mjere koje će u narodu pobuditi nadu i vratiti vjeru u bolju budućnost. Naravno, ukidanje poreza na dohodak ne će riješiti sve probleme u Hrvatskoj. Međutim, ona bi izazvala pozitivan šok u hrvatskoj ekonomiji i društvu koji bi ohrabrio donošenje nužno potrebnih promjena. Nakon što ukidanje poreza na dohodak pokaže svoje pozitivne učinke, više se ni najveći zagovaratelji statusa quo ne će moći oduprijeti promjenama u smjeru poreznih rasterećenja i većih ekonomskih sloboda.

Reforma lokalne uprave

S obzirom na to da bi ukidanjem poreza na dohodak lokalna uprava ostala bez jednog dijela svojih prihoda, bila bi to izvrsna prilika za konačnu racionalizaciju lokalne uprave koja je trenutno vrlo neefikasna, rastrošna i uglavnom orijentirana na zadovoljavanje apetita politike, tj. na uhljebljivanje stranačkog kadra i trošenje javnog novca na nepotrebne stvari koje idu u korist pojedincima povezanim s lokalnom vlašću. To se prvenstveno odnosi na općine i gradove, čiji se broj može smanjiti na trećinu sadašnjeg broja. Čak 150 lokalnih jedinica ne uspijeva platiti ni 50 posto svojih troškova uz pomoć vlastitih prihoda. Također, mnoge su lokalne jedinice prezadužene. Ukidanjem poreza na dohodak na vidjelo bi došle neuspješne, neefikasne i nepotrebne općine i gradovi koje bismo jednostavno mogli ukinuti. Ostale općine i gradovi bi sa svojim proračunom morali raspolagati odgovornije i racionalnije, bez beskrajnih stranačkih uhljebljivanja, nerealno visokih plaća i debelo preplaćenih javnih radova.

Rast osobne potrošnje

Oslobađanjem novca koji se do sada prikupljao porezom na dohodak znatno bi se povećala osobna potrošnja, najveća sastavnica hrvatskog BDP-a, koja djeluje kao akcelerator gospodarskog rasta i razvoja. Porastom osobne potrošnje dolazi do porasta potražnje za odgovarajućim proizvodima, što rezultira povećanjem proizvodnje tih proizvoda. Pritom dolazi i do pada prosječnih cijena tih proizvoda (zbog veće proizvodnje i konkurentnosti), a time i do povećanja kupovne moći i životnog standarda građana. Iako povećanje osobne potrošnje neposredno najviše utječe na jedan dio gospodarstva, ono posredno utječe na ukupno gospodarstvo.

Porezne stope

Porez na dohodak u Republici Hrvatskoj ima progresivni porezni oblik

Dohodak do 3.800,00 kuna
0%
poreza
Dohodak do 17.500,00 kuna
24%
poreza
Dohodak iznad 17.500,00 kuna
36%
poreza
Najčešći prigovori ukidanju poreza na dohodak
Prigovor 1: Ukidanje poreza na dohodak bi znatno smanjilo priljeve u državni proračun

Priljevi od poreza na dohodak čine svega 1,6% (2 od 120,7 milijardi kuna) od ukupnih priljeva u državni proračun. Kada u obzir uzmemo i činjenicu da dobar dio tog novca čini porez na dohodak koji su uplaćivali državni službenici, a taj je porez zapravo trebao zaraditi netko drugi, realni postotak za državni proračun je i manji. Dakle, udio priljeva od poreza na dohodak u državnom proračunu zapravo je vrlo mali, gotovo zanemariv. Treba napomenuti i da je Republika Hrvatska u 2017. godini ostvarila suficit (višak prihoda u odnosu na rashode) konsolidirane opće države u iznosu od 2,7 milijarde kuna, što je znatno više od 2 milijarde kune prikupljenih od poreza na dohodak. Dakle, da smo još u 2017. godini ukinuli porez na dohodak, Hrvatska bi i dalje bila u suficitu od 0,7 milijardi kuna, što ne bi pretjerano mijenjalo financijsku situaciju države.

Prigovor 2: Porez na dohodak je socijalno pravedan jer siromašniji plaćaju manje, a bogatiji više

Mnogi ljudi, koji uglavnom na ekonomiju gledaju vrlo površno, intuitivno zagovaraju socijalističku paradigmu kako bi društvo trebalo težiti ekonomskoj jednakosti svih pojedinaca u društvu. Iz toga izvode zaključak kako bi oni s većim prihodima trebali plaćati znatno više poreza (ne u količinskom, već u postotnom smislu) od onih s manjim prihodima kako bi se spriječila velika razlika u dohodcima i time zadovoljila socijalna pravda. Međutim, zaboravlja se da su oni s većim prihodima uglavnom sposobniji, poduzetniji i radišniji od onih s manjim prihodima. Upravo oni "vuku" društvo naprijed, stvaraju inovacije i pametno ulažu zarađeni novac, od čeka korist u konačnici imaju svi pripadnici društva, pa i oni najsiromašniji. Tim ljudima visoki porez na dohodak doslovno dođe kao kazna za mukotrpni rad. Upravo je nedavno istraživanje16, provedeno od devet najuglednijih europskih ekonomskih instituta, koji djeluju pod zajedničkim nazivom EconPol Europe, pokazalo kako velike razlike u dohodcima ne koče, već čak i potiču ekonomski rast. Autori istraživanja navode da ekonomski rast, naravno, ne ovisi samo o razlikama u dohodcima, ali iznose podatke koji pobijaju mišljenje da velike dohodovne razlike unutar zemalja usporavaju ekonomski rast, kako pak tvrde MMF i OECD u jednoj svojoj nedavnoj studiji.

Prigovor 3: Sve države imaju porez na dohodak. Zašto bismo ga mi ukidali?

Iako je nezahvalno uspoređivati porez na dohodak između zemalja jer se njihovi porezni sustavi značajno razlikuju, treba reći da ipak postoje zemlje u kojima nema poreza na dohodak. Neke od tih zemalja su Ujedinjeni Arapski Emirati, Monako, Andora, Bahrein, Kuvajt, Katar itd. Dakle, mahom vrlo bogate i ekonomski uspješne zemlje. Treba također napomenuti da u mnogim zemljama koje imaju porez na dohodak postoji puno manja stopa oporezivanja dohotka, kao i znatno veći neoporezivi dio plaće. Također, to što većina zemalja ima porez na dohodak nije nikakav argument za to da ga i Hrvatska mora imati. Naša je zemlja u daleko težoj ekonomskoj situaciji od ostalih zemalja, mladi ljudi masovno odlaze iz zemlje zbog nedostatka ekonomske perspektive i upravo zato su nam potrebne ovakve radikalnije promjene. Nije nemoguće da će Hrvatska, upravo zbog toga što ukida porez na dohodak, biti poželjnija za ulaganje od drugih zemalja.

Prigovor 4: Ukidanjem poreza na dohodak poslodavci će smanjiti bruto plaće i sebi uzeti razliku

Ovaj prigovor zasigurno stoji, no to ne mora nužno biti negativno. Neki će poslodavci zasigurno smanjiti bruto plaću svojih zaposlenika, a neto plaću ostaviti istu. Većina njih vjerojatno ne će. Pritom treba imati na umu da veliki dio poslodavaca čine obrtnici i mali poduzetnici koji često zapošljavaju sebe i članove svoje obitelji, pa zasigurno ne će sami sebi uzimati iz džepa. Neki drugi će tu razliku možda uložiti u novu tehnologiju, neki će od te razlike zaposliti dodatne radnike, a neki će taj novac jednostavno potrošiti kako ih volja (i opet na to platiti porez). Sve u svemu, zasigurno je za ekonomiju zdravije da oslobođeni višak novca ostane poduzetnicima koji će taj novac zasigurno pametnije potrošiti od državne birokracije.

Prigovor 5: Ukidanjem poreza na dohodak lokalna uprava bi ostala bez svog ključnog prihoda

Odmah moramo reći da prijedlog inicijative „Tvoj rad, tvoj novac“ ostavlja mogućnost opstanka određenog lokalnog poreza koji bi bio ekvivalent današnjem prirezu. Naravno, lokalna uprava bi ostala bi bez jednog dijela svojih prihoda kojega sada dobiva iz poreza na dohodak. Međutim, za Hrvatsku, kojoj lokalna uprava predstavlja svojevrsnu rak ranu, to uopće ne bi bilo loše. Kao što smo već naveli u prošlom poglavlju, ukidanjem poreza na dohodak imali bismo izvrsnu priliku za konačnu racionalizaciju lokalne uprave koja je trenutno vrlo neefikasna, rastrošna i uglavnom orijentirana na zadovoljavanje apetita politike, tj. na uhljebljivanje stranačkog kadra i trošenje javnog novca na nepotrebne stvari koje idu u korist pojedincima koji su povezani s lokalnom vlasti. Nakon što bi na vidjelo došle neuspješne, neefikasne i nepotrebne općine i gradovi, njih bi se nakon toga jednostavno moglo ukinuti, a ukupan broj općina i gradova svesti na trećinu. Ostale općine i gradovi bi sa svojim proračunom morali raspolagati puno odgovornije i racionalnije, bez beskrajnih stranačkih uhljebljivanja, ekstremno visokih plaća i debelo preplaćenih javnih radova. Drugim riječima, ukidanjem poreza na dohodak bismo dobili puno bolju, efikasniju i svrsishodniju lokalnu upravu.

Podržite inicijativu "Tvoj rad, tvoj novac"
svojom donacijom.